Våra kunder

Vi har idag över 15 000 användare spridda i 140 länder. Våra kunder är representerade inom en mängd olika branscher med varierande rapporterings- och uppföljningskrav.

Samma standardprodukt är installerad hos våra kunder, med allt från ett fåtal lokala användare till globala installationer med tusentals användare. Nedan några exempel på koncerner som valt AARO.

KLARABO

”I already knew AARO SaaS would be a benefit compared to Excel, but I was very happy that we were able to perform the implementation so quickly.”

Elin Ek Carlqvist, Head of Finance, KlaraBo

I&M BANK

“AARO meets all of our expectations and is able to sustain the needs of our company. The system is fast – you input numbers and the resulting figures are calculated immediately.”

Paul Ngunya, Statutory Reporting and Consolidation Officer, I&M Bank

SNS

“AARO fits Sneakersnstuffs business processes very well. We wouldn’t be able to keep everything together without it.”

Nils Larsson, Controller, Sneakersnstuff

DNA

“When preparing financial statements, you must prepare reports and make a lot of notes. AARO is now providing the information automatically.”

Kyösti Bergdahl, Development Manager in Finance, DNA

CABONLINE

“AARO’s sophisticated acquisition register has been a huge benefit as we’ve acquired and merged companies internally.”

Anders Eriksson, Group Accounting Manager, Cabonline

CLAS OHLSON

”Vi uppskattar att AARO är användarvänligt och att det är enkelt att administrera, ändra och komplettera systemet."

Roger Edbom, Head of Accounting & Tax, Clas Ohlson

”Systemet motsvarar alla våra förväntningar vi hade innan upphandlingen.”

AFRY

”Vi har använt oss av AARO i över tio år. Det är idag ett av de viktigaste systemen vi har för ekonomisk uppföljning på global nivå."

Pernilla Crusenborg, Director Group accounting, AFRY

”Systemet har många fördelar som passar oss. Det vi gillar bäst är att vi har full transparens från koncernnivå ner till alla våra operationella nivåer, genom den integrerade rapportgeneratorn.

Att sedan enkelt kunna vrida och vända på informationen, tillsammans med integrationen till Excel gör det mycket enkelt och smidigt att analysera och presentera data för hela organisationen inom AFRY-koncernen.”

HEXATRONIC

”Vi valde AARO för att det är ett kraftfullt och flexibelt system som vi kan växa med."

Christoffer Arvidsson, Head of Group Accounting, Hexatronic Group

”Vi ser stor potential för att det ska göra vår koncernrapporteringsprocess enklare och mer transparent, vilket kommer att frigöra mer tid för analys.”

ATTENDO

"Vid val av nytt koncernrapporteringssystem var det viktigt för oss att ha ett modernt och användarvänligt system"

Charlotte Hjorth, Koncernredovisningschef, Attendo

” … där vi både kan följa upp den legala och externa redovisningen samt analysera det operationella resultatet. Nu när vi har gått i produktion med AARO så kan jag och mina kollegor konstatera att AARO verkligen motsvarade våra krav och förväntningar, speciellt har drill-down funktionen som finns i AARO gjort att analyser och avstämningar blir väldigt smidiga. Jag vill även nämna att applikationskonsulten vi hade i implementationsprojektet har varit en riktig klippa genom hela projektet.”

COOR

”Med AARO känner vi oss alltid trygga. Vi har en snabb och smidig bokslutsprocess och AARO är uppe och snurrar 24/7, även vid systemunderhåll."

Andreas Engdahl, Head of Business Control, Coor Service Management

”Sedan införandet av AARO har vi kapat ledtider. Idag är vårt koncernbokslut avstämt och klart på 3-4 timmar mot tidigare 2-3 dagar. Det är dyrbar tid som vi idag istället kan lägga på analys.

Att jag ser hela koncernen konsoliderad och eliminerad ner till lägsta uppföljningsnivå, på ett ställe, och att det aldrig är några differenser mellan den legala och operationella rapporteringen och uppföljningen är nog det jag gillar bäst med AARO. Det är ett komplett standardsystem som dessutom gick att anpassa efter våra krav och önskemål.”

MEDCAP

"Att byta till AARO har verkligen hjälpt oss.”

Kristina Ekblad, Ekonomichef, MedCap

”Vi kom från Excel. Och när du inte har ett riktigt koncernredovisningssystem så tar det upp all din tid. När du är instängd i Excel förlorar du all kontroll – du kan inte jämföra siffror, formler går sönder, ingen spårbarhet, etc. Så att byta till AARO har verkligen hjälpt oss.”

GARO

”I bokslutsprocessen är det väldigt uppskattat att månadspaketet blir helt färdigt utan att man behöver lägga så mycket tid på det.”

Marianne Sällberg, Redovisningschef, Garo

”Analys kan man göra med Retrieve Excel-funktionen, och sedan är det enkelt att köra fram en rapport och se hur det ser ut. Det är ju väldigt lättillgängligt.

Enkelheten i de vanliga månadsrapporterna är en av de stora fördelarna med AARO. Och att vi har allting samlat och dokumenterat, det är enormt smidigt.”

Ahlmarks

”Några saker som vi tycker är bra med AARO är att det är ett kraftfullt konsolideringsverktyg med minimal väntetid"

Emelie Fröling, Redovisningschef, Ahlmarks

”I AARO:s webklient kan man enkelt samla information som t.ex. rapporteringstidpunkter och ekonomihandbok. Informationen blir därmed lättillgänglig för ekonomerna på våra dotterbolag.

Att AARO är så pass flexibelt att det går att anpassa till respektive verksamhet genom att ha flera rapportpaket i samma period, passar oss väldigt bra. I AARO:s webbklient kan vi förutom att rapportera, enkelt samla information som t.ex. rapporteringstidpunkter och ekonomihandbok.

Sist men inte minst anser vi att konsulterna har en väldigt bra kunskap inom koncernredovisning, vilket flera gånger gett oss bättre kvalitet vid t.ex. uppgradering. Man kan passa på att rätta sådant som inte har blivit rätt tidigare. AARO är också lätt att installera och starta upp när man har nya medarbetare eller när man själv byter dator.”

SLP

”Det är väldigt enkelt att få en bra översikt över alla dotterbolagens finanser samtidigt"

Matilda Olsson, Ekonomichef, SLP, Swedish Logistics Property

” … genom olika rapporter i AARO. Detta uppskattas av både oss själva och våra revisorer. Vi gör också flera förvärv per år och uppskattar därför hur lätt är det att växa med AARO och lägga till nya dotterbolag.”

ADDNODE GROUP

"Idag tar ett ”normalt” månadsbokslut inklusive avstämning ca 4 timmar"

Ronny Gustavsson, Senior Group Controller, Addnode Group AB

”Vi började med ett grund-rapportpaket uppsatt för att hantera det primära i koncernredovisning. Då systemet är enkelt att underhålla och utveckla har vi löpande byggt på med egna formulär och rapporter.

Idag tar ett ”normalt” månadsbokslut inklusive avstämning ca 4 timmar. Därefter hämtas hela den operativa rapporteringen ut till Excel på några minuter och man kan lägga tiden på att analysera utfallet och kommentarer.”

ICE GROUP

"Den AARO-funktion vi värdesätter högst är drilldown. Att man kan vrida och vända på alla siffror"

Adela Colakovic, Group Accounting & Consolidation Manager, ice group

”Det är relativt lätt att hitta diffar och se var de kommer ifrån, eftersom man kan drilla på alla komponenter. Mycket smidigt. Att göra alla elimineringar, det är också smidigt. Det är det enklaste i hela bokslutsprocessen nuförtiden. Jämfört med Excel så sköter ju AARO alla omräkningar själv, och så får man ut fina rapporter som man kan jämföra, och lägga upp olika perioder. Och att alla omräkningar sköts med automatik, det är också en stor fördel.

När jag har balans så känner jag mig trygg med att det har blivit rätt. Jag kan absolut rekommendera AARO.”