AARO Closing Services

AARO Closing Services är tjänster specialiserade på att ge dig som kund kvalitetshöjande stöd innan eller under bokslutsprocessen och hjälpa er att bli klara i tid. 

Online eller lokal assistans, helt efter dina behov

AARO Closing Services hjälper många AARO-kunder att få ner stressnivån i bokslutstider.

Konsulter med AARO-expertis står till tjänst med praktisk assistans under månads- kvartals- eller årsbokslutet, antingen på koncernnivå eller hos dotterbolag.

Vi kan bokas för allt från förberedelser till komplexa frågor mitt under bokslutet, och assistera online eller på plats hos er. Vanliga uppdrag är:

  • Systemförberedelser – Rutinmässiga men tidskrävande och repetitiva bokslutsuppgifter.
  • Expertis – Unika och komplicerade aktiviteter som kräver viss kunskap eller kapacitet för att slutföras.
  • Kvalitet – Hjälp med samordning, dokumentation och kvalitetsgranskning av bokslutet.
AARO closing services
konsulttimme

Boka allt från en enstaka konsulttimme, till flera dagar med en interimskonsult

Vi stödjer dig i hela eller delar av bokslutsprocessen, och bistår även med rådgivning om önskas. Vi kan till exempel se över er process och identifiera områden som behöver förbättras för att snabba upp boksluten och höja dess kvalitet.

Boka enkelt i förhand det alternativ som passar bäst. Ett kortare uppdrag på någon timme, en halvdag, eller ett längre uppdrag på flera dagar.

  • Support – Kortare uppdrag på några timmar eller ett par dagar.
  • Interimskonsult – Vid större behov under bokslutet.
  • Outsourcing – Vi tar hand om hela bokslutet.

Kontakta oss för en demo

Vill du veta mer om hur AARO fungerar i praktiken? Eller är du intresserad av att låta oss se över hur ni skulle kunna förbättra er nuvarande rapporteringsprocess? Välkommen med din förfrågan.