AARO Integrator

AARO Integrator snabbar upp koncernens inrapporterings- och bokslutsprocess. Enkel, säker och tidsbesparande import av data till AARO, utan omvägar.

Är er koncerndata utspridd i flera olika ERP-system hos dotterbolagen?

Att koncerndata ligger i flera olika ERP-installationer är inte ovanligt i en koncern. Även om ansvariga dotterbolag vet när och var de ska rapportera, måste ofta mycket extra arbete läggas vid varje bokslut, för att samla in rätt data från olika håll.

Med AARO Integrator gör du insamlingsarbetet i en handvändning och reducerar inte bara väntetider, utan även risken för att fel data skickas in.

AARO integrator
AARO integrator system

AARO Integrator gör inga misstag

Integratorn gör inga misstag, du behöver inte gå tillbaka till de rapporterande dotterbolagen och fråga dem om rätt data rapporterats. Du kan lita på att integratorn har laddat exakt vad du har begärt.

Vi har kunder som laddar från ett stort utbud av olika ERP-system. Såsom VISMA, Navision, Hogia, Agresso, NetSuite, SAP, MS Dynamics och listan fortsätter.

Schemalägg automatisk import eller halvautomatisk inmatning

Att hämta data med AARO integrator möjliggör större kontroll och säkerhet, möjligheten att ladda data utanför kontorstid, och utan arbete från personal.

AARO Integrator sköter också mappning, summering av konton, vänder tecken med mera, så att all data landar på rätt sätt, på rätt plats, vid varje överläsning. Du ställer själv in önskade mappnings- och konverteringsregler.

aaro intergrator

Fördelar med AARO Integrator:

Book

Kontakta oss för en demo

Vill du veta mer om hur AARO fungerar i praktiken? Eller är du intresserad av att låta oss se över hur ni skulle kunna förbättra er nuvarande rapporteringsprocess? Välkommen med din förfrågan.