AARO Country by Country

AARO Country by Country gör det enkelt för multinationella koncerner att omvandla data till XML-format, för rapportering till Skatteverket.

En fristående produkt för enkel omvandling till XML

Vi skapade AARO Country by Country för att göra det enkelt att omvandla data till XML-format. Produkten består av en standardiserad MS Excel-mall och en XML-generator och kan användas fristående från AARO.

AARO Country by Country
country by country report

Så skapar du en AARO Country by Country-rapport

Inmatningen av data görs enkelt och smidigt. Antingen kan du göra det manuellt eller genom att länka från en eller flera MS Excel-källor.

Själva omvandlingen till XML-formatet sker sedan automatiskt när inmatningen är klar och du trycker på knappen ”Generate XML”.

Vad visar rapporten och varför ska uppgifterna redovisas?

Sedan 31 december 2017 ska varje multinationell koncern göra en land-för-land-rapport för vidare rapportering till Skatteverket och motsvarande jurisdiktioner.

Land-för-land-rapporten visar information för varje skattejurisdiktion där den multinationella koncernen gör affärer; intäktsbeloppet, vinsten före inkomstskatt, inkomstskatt som betalats och tillkommit, antalet anställda, det angivna kapitalet, balanserade vinstmedel och materiella tillgångar.

Lagkravet är baserat på OECD’s och EU’s direktiv om att multinationella koncerner som har en koncernomsättning om minst 7 miljarder SEK ska ge olika länders skattemyndigheter möjlighet att via rapporten kunna göra automatiska informationsutbyten.

report

Kontakta oss för en demo

Vill du veta mer om hur AARO fungerar i praktiken? Eller är du intresserad av att låta oss se över hur ni skulle kunna förbättra er nuvarande rapporteringsprocess? Välkommen med din förfrågan.