AARO Connector

Det finns ofta behov av att kunna arbeta med AARO-data i andra system i realtid. För att möjliggöra det har vi utvecklat AARO Connector – en produkt som öppnar upp dörren mellan AARO och andra system så att de kan kommunicera. 

Överför och arbeta med AARO-data i andra system

AARO Connector är en tilläggsprodukt till AARO som vi utvecklat för dig som då och då behöver analysera AARO-data i kombination med data som inte är lagrat i AARO.

Titta på och arbeta med AARO-siffror i exempelvis er budgeterings- eller prognoslösning eller annat BI-verktyg – alltid i realtid. AARO Connector går också bra att användas tillsammans med Microsoft Excel och andra Office-verktyg och utvecklingsmiljöer.

Conncet systems
System

Säker överföring & alltid aktuella siffror

Exporten från AARO sker med samma behörighetshantering som du eller annan användare har i AARO. En användare i AARO kan också kontrollera vilka data som andra AARO Connector-användare har behörighet att se.

Med ett enkelt klick på knappen ”Uppdatera”, ser du alltid de senaste siffrorna dit du valt att exportera dem.

Fördelar med AARO Connector:

föredelar med aaro connector

Kontakta oss för en demo

Vill du veta mer om hur AARO fungerar i praktiken? Eller är du intresserad av att låta oss se över hur ni skulle kunna förbättra er nuvarande rapporteringsprocess? Välkommen med din förfrågan.