AARO Dimension Import

Slipp dubbelarbete med att skapa koncernens analys-dimensioner i AARO genom att istället importera dem med AARO Dimension Import. Snabbt, smidigt och mycket enklare än att göra det manuellt.

Varför AARO Dimension Import och vad menar vi med dimensioner?

Det vi kallar dimensioner är olika operationella, finansiella eller icke finansiella grupper av affärsområden som företag kan använda för att analysera sin verksamhets framsteg eller hitta svagheter att förbättra. 

Spara tid och resurser med AARO Dimension Import

Med många dimensioner som har en relation till varandra, så som projekt- och affärsområde eller fastighet och kostnadsställe, ökar ofta underhållet av dessa dimensioner och dess dimensionsmedlemmar.

Underhåll och uppföljning kan göras manuellt i AARO men kräver, som allt administrativt arbete, både tid och resurser. Här kommer AARO Dimension Import till hjälp!

Produkten är ett tillägg till AARO, och gör att du istället kan importera dessa värden i en halvautomatiserad process.

Vanliga dimensioner är:

Så fungerar AARO Dimension Import

Alla nya dimensionsmedlemmar och hela den hierarkiska relationen mellan dimensionselement för olika dimensioner, importeras direkt från ERP-systemen och hamnar på rätt plats i AARO.

Utgångspunkten är en definierad textfil som kan innehålla data från en eller flera dimensioner, som du anger som källa.

Kontakta oss för en demo

Vill du veta mer om hur AARO fungerar i praktiken? Eller är du intresserad av att låta oss se över hur ni skulle kunna förbättra er nuvarande rapporteringsprocess? Välkommen med din förfrågan.