AARO Lease IFRS 16

AARO Lease IFRS 16 är det enklaste och mest effektiva systemet för övervakning, definition och uppföljning av era leasingkontrakts aktuella och kommande effekter av IFRS 16.

Så här enkelt genererar du era IFRS 16-effekter

Registrera kontrakten direkt i systemet, manuellt eller via import per kontrakt. Alla nödvändiga beräkningar som krävs hanteras med automatik för både balans- och resultaträkning. Direkt efter att kontrakten är registrerade kan du börja analysera och se effekterna!

Om ett registrerat kontrakt behöver uppdateras, registrerar du förändringarna direkt i det. Fortsatta beräkningar utifrån IFRS 16-standarden görs direkt efter uppdateringen och du kan fortsätta ditt analysarbete som vanligt.

AARO Lease
AARO Lease IFRS 16

Integrera med AARO eller använd som separat modul

AARO Lease IFRS 16 är integrerat med AARO, men kan användas fristående för icke AARO-användare.

Om du använder produkten integrerat bokas alla effekter på tillgångar, skulder och resultaträkningar upp automatiskt i balans- och resultaträkning i en egen accounting type.

Fördelar med AARO Lease IFRS 16:

 • Enkel övervakning av effekterna av IFRS 16.
 • Automatiska uträkningar av skatt, ränta, etc.
 • Håller ordning på alla dina leasekontrakt, start- och slutdatum, m.m.
 • Enkelt att hålla isär kontrakt med olika valuta.
 • Kontrakten sparas periodvis vilket ger er full spårbarhet i förändringar och beräkningar.
 • Lätt att analysera olika rapporter i detalj, med drilldown-funktionen.
 • Kan användas fristående eller fullt integrerat med AARO.

Det bästa med AARO Lease IFRS 16 enligt våra kunder

De mest uppskattade användningsområdena i AARO Lease IFRS 16 bland våra användare, är:

 • Hantering av förändringar i olika typer av kontrakt.
 • Valutajustering för kontrakt i annan valuta än funktionell valuta.
 • Den operationella uppföljningen, t.ex. att kunna följa upp kontrakt på affärsområden.
 • Möjligheten att analysera förändringar inte bara på tillgångskonton, utan även på skuldsidan.
Book

Kontakta oss för en demo

Vill du veta mer om hur AARO fungerar i praktiken? Eller är du intresserad av att låta oss se över hur ni skulle kunna förbättra er nuvarande rapporteringsprocess? Välkommen med din förfrågan.