Utbildningsnytt 2020

Helt ny, lärarledd AARO Lease IFRS 16 heldagskurs

2020 erbjuder vi en helt ny AARO Lease IFRS 16-kurs för alla nya och gamla användare. Kursen hålls i Stockholm och är lärarledd.

Den tar upp nödvändiga grunder i kontraktshantering och går också ner lite på djupet i vissa aspekter, t.ex. hur du följer upp och analyserar leasinformationen.

Denna nya kurs riktar sig till alla som kommer att arbeta aktivt med registrering och hantering av kontrakt. Om du började med AARO Lease IFRS 16 i den allra tidigaste versionen är kursen också en bra repetition och påbyggnad om ny funktionalitet.

AARO Lease IFRS16 – Q&A-sessioner

Välkommen att delta i våra kostnadsfria AARO Lease IFRS 16 Q&A-sessioner via Microsoft Teams, där du kan ställa enklare frågor och få tips om AARO Lease under 1 timme.

Dagordningen är ”Öppna frågor och svar”, d.v.s. du förbereder en lista med frågor som du vill ställa via Teams. Dessa besvaras sedan live av våra AARO Lease IFRS 16-experter. (Om en fråga är för specifik för att kunna besvaras under sessionen, kommer frågan att vidarebefordras till vår konsultorganisation och hanteras som ett konsultärende.)

Uppdaterad kurs i Legal fördjupning

Vi presenterar en ny, uppdaterad kurs i Legal fördjupning. Kursen har nytt upplägg och helt nya övningar, baserat på den senaste versionen av AARO.

Har du inte gått legalutbildningen på några år, kommer nya legalkursen att ge dig en aha-upplevelse!

Ständigt aktuell: Grundkurs i AARO

Det finns alltid behov av vår ständigt aktuella grundutbildning. Vi arbetar alltid i den senaste versionen av AARO.

Under två eller tre heldagar (dag tre har fokus enbart på systemadministration) lär du dig hur du arbeter med bokslutsprocessen i AARO, grundläggande arkitektur, hur du skapar och analysera rapporter och mycket mer. Ett ypperligt tillfälle att både utbildas och samtidigt få prova alla de nya funktionerna i AARO21.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar