Läs in rapporter från AARO direkt till Word, utan omvägar!

Med AARO Word Reporter skapar du årsredovisningar och andra rapporter på ett kick, med enbart några klick!

AARO Word Reporter gör att du utan omvägar hämtar in valfria, aktuella siffror från hela eller delar av rapporter, direkt från AARO in till Word. Där infogar du dem i färdiga tabeller eller som siffror i löpande text.

Wordrapporterna kan sedan laddas om gång på gång så att tabellerna alltid visar de senast konsoliderade siffrorna. Ett snabbt och smidigt sätt att få struktur på er information, utan omvägar. På samma sätt som i AARO väljer du också bland ytterligare parametrar såsom bolag, region, valuta etc.

AARO Word Reporter är en ny Toolboxprodukt som läggs till och visas som en ordinarie flik i Words gränssnitt. När du öppnar fliken i Word kan du välja vilka rapporter eller delar av rapporter du vill läsa in från AARO.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar