Så påverkas ni av den nya IFRS-standarden för intäktsredovisning

Den nya standarden, IFRS 15, som EU-parlamentet antagit i år, innebär ett nytt tankesätt gällande intäktsredovisning och kommer att ställa företag inför en mängd tolknings- och implementeringsfrågor.

Vår expert inom IFRS, Ulla Moberg, som hållit många seminarier och diskussionsföredrag i ämnet – senast på Aaro Systems årliga användarkonferens – berättar i en artikel om hur företag bäst förbereder sig för en så smidig övergång som möjligt. Hon belyser också vikten av att påbörja förberedelsearbetet med att kartlägga koncernens försäljningskontrakt redan nu för att möta de nya kraven.

Dela artikeln på sociala medier