Så använder Boliden AARO i sitt hållbarhetsarbete

Boliden har haft AARO för sin koncernrapportering i mer än 15 år, och följer även upp hela sin interna rapportering och uppföljning i AARO. Boliden använder även AARO för insamling av data till sin hållbarhetsrapportering.

En solig dag i juni träffade vår säljchef Peter Sohlén Kristina Linde, Bolidens koncernredovisningschef och Birgitta Andersson, controller, som berättade om Bolidens hållbarhetsrapportering i AARO.

Vad är fördelarna för er att ha data för hållbarhetsrapporteringen samlad i AARO?

– Det är en fördel att ha allt samlat i en och samma databas. Vid beräkning av nyckeltal finns till exempel produktionsvolymer och finansiella tal redan i databasen för beräkning, inleder Kristina.

– När det gäller vår hållbarhetsrapportering så använder vi AARO för insamling av sifferdata i vår förberedande fas. Den hållbarhetsdata vi tar in i AARO har fokus på miljöpåverkan, energianvändning och utsläpp. Även hälsa-, säkerhets- och HR-data, fortsätter hon.

Hur tar ni in data i AARO och hur frekvent gör ni hållberhetsrapporteringen?

– Vi har månadsvis rapportering av hållbarhetsdata i AARO. Insamlingen görs i separata system och data förs in via Excel-add in eller direkt via webben. Sen tar vi in utökad information vid kvartal och även på årsbasis, förklarar Birgitta.

Använder ni någon standard, t.ex. GRI?

– Absolut. Vi är ledande inom hållbarhet i vår bransch. Vårt hållbarhetsteam övervakar olika hållbarhetsfrågor utifrån process- och produktperspektiv, genom deltagande i europeiska och nationella branschorganisationer. Därför blev vi medlemmar i International Council on Mining and Metals (ICMM) under 2021. Vi använder också Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) och GRI, samt UN Global Compact.

– Boliden har en omfattande klimatplan där vårt långsiktiga klimatmål är att minska vår CO2-intensitet med 40 % till 2030 i vår metallproduktion. Mer finns att läsa i koncernens Sustainability Index. Vi jobbar på flera olika plan för att nå detta mål, berättar Kristina.

Tar ni in data enbart på koncernnivå eller använder ni även operationella begrepp som exempelvis divisioner, affärsområden etc, och bygger nyckeltal på?

– Ja, vi tar ut rapportering på operationell nivå och även segment, svarar Kristina.

Vad är fördelarna med AARO som ni ser, i allmänhet?

– Det är användarvänligt och hanterbart för bolagets systemadministratör att lägga upp nya konton och inrapporteringsformulär. Det gör det smidigt att snabbt kunna fylla på med nya data som ska rapporteras. För den typen av arbetsuppgifter krävs inte någon konsulthjälp, säger Birgitta.

Skulle ni rekommendera andra att samla in data för hållbarhetsrapporteringen i AARO?

– Det är bra att ha en gemensam databas, vilket är den stora fördelen med AARO. Eftersom AARO är skapat med fokus på koncernrapportering är det viktigt att ha en bra bild över vilken typ av data som bolaget vill ta in i AARO. Det är särskilt viktigt nu med tanke på all ny reglering som kommer inom hållbarhetsområdet, tycker Birgitta.

2020 fick ni utmärkelsen Sveriges bästa årsredovisning. Grattis! Juryn lyfte bland annat fram er gedigna hållbarhetsinformation. Hur viktigt är en bra hållbarhetsinformation tycker ni? Har AARO underlättat hållbarhetsarbetet anser ni?

– Att inte publicera hållbarhetsinformation är idag inte ett alternativt för ett seriöst företag utan mer av ett måste. Det är ju oerhört viktigt för att öka transparens och medvetenhet kring företag och olika aktörers påverkan, anser Kristina, och Birgitta håller med.

– Vi producerar metaller, nickel, koppar och zink, som är nödvändiga för klimatomställningen. Det är därför viktigt att vara transparanta, fortsätter hon.

– AARO har genom alla år varit ett värdefullt verktyg för oss vad gäller vår koncernrapportering. När det gäller vår hållbarhetsrapportering är den största fördelen att ha all data i en gemensam databas, då vi använder AARO för insamling av sifferdata i vår förberedande fas.

– Och tack! Det kändes tillfredsställande att ha gjort Sveriges bästa årsredovisning, avslutar Kristina.


Intervjun är från en annons för tidningen Balans, nr 4, 2022.

Dela artikeln på sociala medier