AARO utbildar blivande konsulter inom revision på PwC!

AARO har fått förtroendet att tillsammans med Academic Work Academy Sweden utbilda en grupp bestående av 16 blivande konsulter inom revision på PwC.

AARO:s Johan Nilsson, redovisningsexpert och Markus Hellman, applikationskonsult, föreläser på programmet som är skräddarsytt för denna grupp och omfattar totalt 12 veckor.

Johan Nilsson har tidigare ansvarat för ett liknande program hos AW Academy Sweden och ville gärna åter igen bidra med sina gedigna redovisningskunskaper när han fick förfrågan denna gång.

För att öka mervärdet i kursen plockade han in Markus Hellman, applikationskonsult på AARO, som är ett perfekt komplement med sin erfarenhet i kvalificerad redovisning, koncernredovisning och av att hålla föreläsningar.

– Det som är spännande med att utbilda just denna grupp är att de inte är traditionella, färdigutbildade revisorer eller ekonomer, utan blivande revisionskonsulter med gedigna erfarenheter från annan verksamhet men som ska kunna kunna planera revisionsuppdrag och leda revisionsteam.

Utbildningen börjar därför på en ganska grundläggande nivå men ganska snabbt kommer vi in på bokslut, K2/K3, koncernredovisning, kassaflödesanalys, övergripande om IFRS och liknande delar. Det är verkligen ett givande utbyte att hålla i dessa kurser, säger Johan Nilsson.

”Det som är spännande med att utbilda just denna grupp är att de inte är traditionella, färdigutbildade revisorer eller ekonomer, utan blivande konsulter inom revision.”

Johan Nilsson, redovisningsexpert, AARO

– Uppdraget att utbilda och stötta en kommande generation inom PwC är ett utmanande och spännande arbete. Samarbetet med AW Academy Sweden och deras utbildningsmodell är givande och utvecklande. Vår förhoppning är att alla deltagare får med sig viktiga insikter och kunskaper som de kommer ha nytta av under lång tid i sin resa inom PwC, säger Markus Hellman.

”Vår förhoppning är att alla deltagare får med sig viktiga insikter och kunskaper som de kommer ha nytta av under lång tid i sin resa inom PwC.”

Markus Hellman, applikationskonsult, AARO

Dela artikeln på sociala medier