AARO – Partner och talare vid årets IFRS Symposium!

Den 13 september hålls årets IFRS Symposium i Bonnierhuset i Stockholm.

Symposiet arrangeras årligen av 1company och AARO är som vanligt både partner för konferensen, samt leder ett av de sju fördjupningspassen.

Konferensen är en av de mest populära och välbesökta, för alla som arbetar med koncernredovisning och finansiell rapportering i Sverige.

Årets fördjupningspass med AARO leds av Markus Hellman, Consolidation & Controlling specialist, och Johan Nilsson, redovisningsexpert, tillsammans med Ulla Moberg, koncernredovisningschef hos vår kund Sinch.

Passet heter Rörelseförvärv i praktiken och i koncernredovisningssystemet och där får du veta mer om bland annat:

  • Vilka olika slag av rörelseförvärv finns?
  • Hur påverkas koncernredovisningen?
  • Vilka regelverk ska man följa?
  • Vilka upplysningar måste lämnas i årsredovisningen?


Här kan du ta del av hela programmet.

Varmt välkommen! Anmäl dig nedan.

Dela eventen