2019 fyller vi 30 år som företag!

AARO 30 år!

Det är fantastiskt vad åren går och vad mycket som har hänt sedan 1989 då AARO, namngett efter grundaren Jonas Aaro, registrerades som företag.

2019 fyller vi 30 år! Vi ser på framtiden med stor tillförsikt och räknar med att fortsätta växa, både i Sverige, i Norden, och på ytterligare nya marknader.

Att göra koncernrapportering hos våra kunder snabbare, enklare och mer transparent än andra produkter är vårt ständiga mål.

Ta del av vår 30-åriga historia, på bara tre minuter:

1990-talet

Under våra första tio år var vi ett konsultbolag som byggde kundspecifika lösningar åt olika kunder kring uppföljning och konsolidering.

I mitten av 90-talet levererade vi system med omfattande operationell uppföljning och legal koncernredovisning, med förvärvsregister i en och samma lösning – troligen bland de första i världen.

Vi började så smått att expandera, och mot slutet av 90-talet var vi tio personer i en mix av utvecklare och ekonomer. Vi öppnade nu våra första utvecklingskontor, i Norrbotten.

1999 bestämde vi oss för att bygga en standardprodukt, då vi såg att övriga produkter på marknaden var alldeles för komplicerade utan att kunna lösa de utmaningar som kunderna hade kring sin koncernrapportering.

Ända från början har vi månat om användarvänlighet och att kunna leverera system och lösningar som är intuitiva och vi släppte nu den första versionen av rapportgeneratorn (drilldown). Det blev en riktig vinnare och sedan dess har drilldown fortsatt att vara många kunders favorit.

”Norden är vår hemmamarknad, där vi ska fortsätta växa, parallellt med att vi öppnar upp i nya länder.”

2000-talet

Under våra första år som produktbolag växte vi ganska långsamt med någon enstaka ny kund per år. Vi investerade mycket i AARO-produkten, i takt med krav och önskemål från våra nya kunder. Att vi är lyhörda har varit nyckeln till vår framgång; att vi är bra på att lyssna på våra kunder när vi beslutar om vilka språng vi ska ta med produkten.

Nu började vi tänkta i termen av att koncernrapportering ska vara en ”icke-händelse” och att man ska kunna stänga böckerna på 24 timmar.

Tekniskt gick vi i början av 90-talet från en ren client/server-lösning till en flerlagerslösning med applikationsserver i Java. Vi öppnade våra första kontor utomlands – utvecklingskontor i Tallinn och Riga. De första koncernerna med huvudkontor utanför Sverige upptäckte oss och valde AARO för sin operativa och legala koncernrapportering.

Under vårt andra decennium utvecklade vi ett baspaket (AARO Baspaket) och en metod som gör att implementeringen kan göras snabbare än tidigare, och mycket snabbare än övriga system på marknaden.

”Koncernrapportering hos våra kunder ska vara snabbare, enklare och mer transparent än hos andra koncerner.”

2010-talet

Under 10-talet växte vi på flera plan. 2012 hade 100 koncerner i Norden valt AARO och vi hade då lanserat vårt första webbgränssnitt. Några år senare hade vi 200 kunder och nådde då milstolpen att 25 % av koncernerna på OMX Stockholm Large Cap använde AARO.

Vi blev marknadsledande i Sverige. Mer än hälften som tittar på nytt system för koncernrapportering väljer AARO.

I Sverige jobbar nu ett flertal applikationskonsulter, både i Malmö och Stockholm, och vi öppnar även kontor i Göteborg.

Under senare hälften av 10-talet har vi på allvar börjat expandera på nya marknader, främst i Norden men även i Mellanöstern och Afrika. Vi öppnar kontor i Nairobi och Dubai.

De senaste åren har vi ägnat mycket tid och kraft till utveckling och leverans av AARO Lease IFRS 16, en smidig produkt för att beräkna IFRS 16-effekterna, och som passar företag med allt från några enstaka till tusentals kontrakt.

De kommande 30 åren kommer vi fortsätta att lansera fler AARO-kompatibla produkter, lyssna på våra kunders önskemål, och vara Sveriges bästa producent och leverantör av koncernrapporteringssystem.

”Vi ska fortsätta leverera marknadens mest användarvänliga och intuitiva system.”

Dela artikeln på sociala medier