AARO ESEF Reporting

Skapa koncernens ESEF-reglerade årsrapport med AARO ESEF Reporting. Den smarta konverteringsmotorn gör processen smidig och återanvändbar, år för år.

Färdig XBRL-taggad årsredovisning i några enkla steg

Vår ESEF-lösning är lätt att använda och har minimal inverkan på hur du normalt arbetar när du upprättar årsredovisningen.

I några enkla steg konverterar du den färdiga årsrapporten från PDF-format och MS Excel-filer, till en färdig XHTML-fil med korrekt iXBRL-taggning, enligt gällande ESEF-standard.

Efter att du en gång gjort en grunduppsättning i AARO med den struktur du önskar, kan du återanvända den i alla framtida ESEF-rapporteringar.

AARO ESEF rapportering
aaro esef reporting

Detta är AARO ESEF Reporting

  • Funktion för att exportera rapporter från AARO till MS Excel-format, redo att laddas upp till en XHTML/iXBRL-konverteringsmotor.
  • Webbaserad konverteringsmotor från vår danska samarbetspartner ParsePort som konverterar årsredovisningen till en iXBRL-taggad XHTML-fil, enligt ESEF-taxonomin.
  • Konverteringstiden påverkas av mängden data och bilder, men tar normalt mindre än en minut. Avvikelser i data markeras i en felrapport för korrigering.
  • Resultatet är en komplett årsredovisning som kan läsas av människor och datorer, redo att lämnas in till berörd myndighet i en enda fil.

Vad är ESEF-rapportering och vad är dess syfte?

ESEF (European Single Electronic Format) är ett rapporteringsformat framtaget av den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority).

ESEF-förordningen innebär att alla IFRS-baserade årsredovisningar från noterade bolag inom EU ska skapas i XHTML, och därefter XBRL-taggas för att göra den finansiella informationen automatiskt läsbar.

Slutprodukten blir en årsredovisning som både kan läsas av människor och maskinellt analyseras av mjukvaror för att kunna kontrollera att både ESEF- och gällande bokföringstaxonomi följs.

Book

Kontakta oss för en demo

Vill du veta mer om hur AARO fungerar i praktiken? Eller är du intresserad av att låta oss se över hur ni skulle kunna förbättra er nuvarande rapporteringsprocess? Välkommen med din förfrågan.