AARO Budget & Forecast

AARO Budget & Forecast ger din organisation möjlighet att köra effektiva ekonomiska planeringsprocesser på AARO-data, tillsammans med drivarbaserade planeringsmodeller.

Breddad planeringskapacitet i hela koncernen

AARO Budget & Forecast är den kompletta lösningen för hela koncernens verksamhetsplanering.

I kombination med AARO täcker produkten allt inom koncernrapportering, konsolidering och Corporate Performance Management, samtidigt som hela din koncerns planeringskapacitet breddas på flera nivåer.

Vid integrering av AARO Budget & Forecast med AARO eller ditt affärssystem kan du övervaka planeringsprocessen transparent på alla nivåer inom koncernen.

AARO budget and forecast

Flexibelt och dynamiskt med drivarbaserade planeringsmodeller

Med AARO Budget & Forecast kan en mängd enheter inom din organisation köra effektiva ekonomiska planeringsprocesser på er AARO-data, kombinerat med flexibla, drivarbaserade planeringsmodeller.

Planeringsmodellerna och processerna kan enkelt konfigureras, administreras och optimeras på olika sätt.

Systements lättskötta hantering av stora användargrupper gör att lagring, konsolidering och presentation sker i realtid, vilket ger en kvalitetssäkrad, aktuell helhetsbild över er planeringsprocess och den konsoliderade planen.

Fördelar med AARO Budget & Forecast:

Ett samarbete med Hypergene

Produkten AARO Budget & Forecast är skapad i samarbete med det svenska techbolaget Hypergene och deras ledande plattform för budget- och prognosarbete.

Budget and forecast
Book

Kontakta oss för en demo

Vill du veta mer om hur AARO fungerar i praktiken? Eller är du intresserad av att låta oss se över hur ni skulle kunna förbättra er nuvarande rapporteringsprocess? Välkommen med din förfrågan.