Visitors from AARO outside the IPCO Factory entrance.

Besök hos vår kund IPCO i Sandviken!

I slutet av mars var vi och hälsade på vår kund IPCO i Sandviken. Vi fick en rundvandring i fabriken som tillverkar världens bästa stålband, vilket var mycket spännande och intressant. 😀

Monica Källstrand och Ingela Selbherr som guidade oss, ansvarar för koncernrapporteringen och har jobbat i, och med, AARO sedan 2018.

Vi passade på att ställa dem några frågor:

– Hur stöttar AARO er verksamhet?
Genom att tillhandahålla ett driftsäkert rapporterings- och konsolideringssystem, samt genom snabb och kompetent support i olika frågor.

– Vad skulle ni säga är styrkorna med AARO?
Att det är ett komplett system som möjliggör en snabb och effektiv konsolideringsprocess.

– På vilket sätt skiljer sig AARO mot de system ni jobbat i tidigare?
Framförallt vad gäller användarvänlighet och att all viktig logik finns inbyggd redan vid start.

Stort tack till Monica och Ingela för inblicken i er verksamhet!

IPCO omsätter idag 2,3 BSEK, har 30 dotterbolag och är representerade i 35 länder. IPCO har sitt huvudkontor i Sandviken och ägs av FAM. IPCO tillverkar stålband till processindustrin inom en mängd olika områden, och erbjuder även maskiner och service till sina kunder.

Cecilia Cronqvist och Peter Sohlén

Framför den stora trälådan med slutprodukten, de stora rullbanden som ska släppas iväg ut i vida världen! 🌐

Dela artikeln på sociala medier