AARO20 har premiärvisats på årets användarkonferens! Tack alla som deltog!

Vår användarkonferens för i år, som vi hållit i Malmö, Göteborg och Stockholm är över. Det var mycket trevligt och givande att träffa så många av våra kunder, båda gamla och nya.

Under tre intensiva dagar premiärvisade vi AARO20 och våra andra produkter. Nytt för i år var att vi tittade på den nya versionen utifrån ett bokslutssammanhang, och vävde in de olika nyheterna i de olika stegen i en bokslutsprocess, för att få en närmare titt på dem.

Dessa nyheter hittar du i AARO20:

  • Dashboard har fått en facelift och förtydligad funktionalitet, t.ex. är det nu tydligare hur workflows expanderas.
  • Done-dialogen har utökats med bl.a. möjligheten att kommentera statusändringar för en aktivitet.
  • Den tidigare enbart informativa Process status-aktiviteten på Dashboard har delats upp i två delar för att särskilja status för påbörjad rapportering i en del och nu en interaktiv del för recon, complete och revert (enstaka eller multival).
  • En helt ny webbaserad Recon/Complete-funktionalitet. Förutom att Recon/Complete kan göras direkt i Dashboard har du möjlighet att definiera vad som ska hända om ett kriterium i en recon-regel inte uppfylls. Ska du hindras från att sätta status complete, eller istället avkrävas en kommentar som förklarar avvikelsen? Du kan också välja om en ej uppfylld recon-regel ska synliggöras direkt i inrapporten. Complete kan nu också definieras på dimensionsnivå.
  • Skapa en balanserande inputjournal i inrapporteringen.
  • Expandera ett konto och se den fullständiga uträkningen.
  • För användare med läsrättigheter visas nu stängda celler i en rapport med Source INPUT.
  • En rapport är öppen för input även med en gruppdimension in rapportdefinitionen.
  • AARO20 är anpassad för enklare användning i surfplatta och mobil.

Tack alla som deltog!

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar